Stanovy klubu

STANOVY KLUBU

Článok  1.

Základné ustanovenia

1. Športový klub vozíčkárov a ľudí so zdravotným postihnutím – 1. Stolnotenisový klub SLOVKARPATIA (ďalej len ŠK) je v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. dobrovoľným združením občanov Slovenskej republiky, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti športu, telesnej výchovy a v aktivitách a činnostiach súvisiacich so športom.