Novoročný vinš a bilancia 2020

Želáme všetkým vám, našim priateľom, podporovateľom, donorom aby ste mali lepší rok 2021. Nech sa vám darí vo všetkom, na čo siahnete, nech ste šťastní a zdravší, ako kedykoľvek predtým.

Z činnosti 1. STK Slovkarpatia v roku 2020

1.stolnotenisový klub SLOVKARPATIA a väčšina jeho členov sa snažila aj vo výnimočnom a pre vozičkársky šport veľmi nepriaznivom roku 2020 venovať športu, čo možno najviac. Ešte do začiatku marca sme naplno trénovali a tešili sa na novú sezónu. Potom prišli nariadenia uhľadom opatrení v boji proti pandémii Korona vírusu. Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) nás pravidelne zásoboval informáciami o vývoji situácie i radami a odporučeniami ohľadom dezinfekcie a prevencie. Letné stavebné práce na ZŠ Na bielenisku, zabránili obmedzenému tréningu v lete a začiatkom septembra. Pravidelne sme však trénovali u p. Polkorába, prirodzene za prísne stanovených hygienických podmienok. Priestor sme pravidelne vetrali a dezinfikovali. Výsledkom je, že nikto z klubu nebol doposiaľ pozitívne testovaný. Veríme, že to tak zostane až do zaočkovania. Žiaľ, aj od týchto tréningových aktivít sme museli upustiť. Koncom roka sme kúpili nový stôl. Aby sme mohli trénovať individuálne, plánujeme nakúpiť ešte tréningový automat. Pevne veríme, že sa situácia tohto roku zlepší a budeme sa môcť znova vrátiť k spoločným tréningom a zúčastňovať sa domácich i zahraničných turnajov a medzinárodných súťaží. Týmto by sme radi poďakovali všetkým našim darcom a sponzorom, bez ktorých by náš klub asi ťažko fungoval. Ďakujeme aj mestu Pezinok za finančnú podporu. Ak by ste nás aj vy chceli podporiť, môžete tak urobiť prevodom na IBAN: SK31 5200 0000 0000 1812 7149 alebo darovaním 2 % z dane. Naše údaje sú: Obchodné meno (názov): 1.STK SLOVKARPATIA, Sídlo: BRATISLAVSKÁ 92,  902 01  Pezinok, Právna forma: Občianske združenie a IČO: 31794581. Srdečná vďaka a veríme, že sa čoskoro stretneme v lepších časoch
-tsa-

Tento obsah bol zaradený v 2% z dane, Vinše. Zálohujte si trvalý odkaz.