2% z dane za rok 2018

Milí priatelia, kolegovia, kamaráti…

iste dobre viete, čo to v našom štáte znamená niesť hrdé označenie „daňový poplatník.“ Určite viete aj to, že sa blíži deň daňových priznaní. Našťastie daňové zákony zatiaľ umožňujú aj v tento deň urobiť veci príjemnejšími a schodnejšími ako by sa na prvý pohľad zdali, darovaním dvoch percent z vami zaplatenej dane. Aj preto si dovoľujem poslať Vám tlačivá, ktoré vás oprávňujú poukázať dve percentá na účet 1.stolnotenisového klubu SLOVKARPATIA Pezinok.

V prípade, že sa rozhodnete pomôcť nám a podávate daňové priznanie, vpíšte priložené údaje do oddielu XII daňového priznania. V prípade, že ste zamestnanec, zamestnávateľ vám potvrdí priložené potvrdenie, ktoré spolu s vyhlásením treba odovzdať (ak ho zamestnávateľ neposiela poštou) na daňovom úrade v mieste trvalého bydliska.

Vyplňovatelné formuláre pre fyzické osoby: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tento obsah bol zaradený v 2% z dane. Zálohujte si trvalý odkaz.