Štatút ligy 2010

Na stiahnutie : Statu_ligy_2010.doc
ŠTATÚT STOLNOTENISOVEJ LIGY VOZIČKÁROV V PRE ROK 2010

VŠEOBECNÉ USTANOVENOVENIA

Riadenie súťaže Súťaž riadi Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (ďalej len SZTPŠ) prostredníctvom Športovo technickej komisie (ŠTK) stolného tenisu. Jednotlivé turnaje riadia reprezentačný tréneri. Organizátor dostane príslušnú čiastku v rozpočte na turnaj. Organizačné veci bude zabezpečovať domáci organizačný pracovník určený rozpisom.

Súťaž Stolnotenisová liga vozičkárov, bez rozdielu skupín postihnutia.

Stolnotenisová liga vozičkárov – súťaž jednotlivcov OPEN bez rozdielu skupín postihnutia.

Usporiadateľ

  1. kolo Žarnovica 27 .3. 2010 Dobrotka 0908 912 217
  2. kolo Myjava 29. 5. 2010 Barbierik 0905 313 333
  3. kolo Kováčová 12.6.2010 Rybár 0907 842 622
  4. kolo Hlohovec 19.6. 2010 Lackovič 0903 248 653
  5. kolo Pezinok 10. 7. 2010 Valka 0905 279 702
  6. kolo Ružomberok 14.8.2010 Bystričan 0918 590 224
  7. kolo Žarnovica 4.9.2010 Dobrotka 0908 912 217

 

Časový rozpis 9:00 hod do 9:30 hod prezentácia

9:30 hod do 10:00 žrebovanie

10:00 hod zahájenie turnaja

Keďže sa hrá podľa pravidiel st. tenisu a súboru predpisov nie je možné začať turnaj neskôr ako je v časovom rozpise. Ak sa hráč, alebo hráčka neprezentuje (môže aj telefonicky) podľa časového rozpisu, nemôže v príslušnom turnaji štartovať. Nepovoľujú sa žiadne výnimky. Ak sa hráč dostaví neskoro na prvý zápas, prehrá ho kontumačne v zmysle pravidiel, v ďalších zápasoch však môže pokračovať.

Právo účasti Právo štartu v súťaži má registrovaný člen SZTPŠ s platnou lekárskou prehliadkou. V prípade nových hráčov, predloží hráč príslušné doklady na najbližšom kole. Pokiaľ tak neučiní nebude pripustení do ďalšieho kola.

Úhrada nákladov Účastník štartuje na vlastné náklady, respektíve na náklady svojho klubu. Občerstvenie hradí usporiadateľ z dotácie 266,55.- €, ktorú dostáva klub na usporiadanie turnaja.

Predpis Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu s výnimkami pre hru TPŠ, súboru predpisov a ustanovení tohto rozpisu. Žiadne iné výnimky nie sú možné.

Hrací systém Súťaž je rozdelená na prvú a druhú ligu. Prvú ligu hrá 12 hráčov, ostatní druhú ligu. Prvý stupeň sa hrá vo dvoch šesťčlenných skupinách. Druhý stupeň ,prví zo skupín finále, druhí o 3.miesto ostatní o umiestnenie. Posledný dvanásty z prvej ligy zostupuje, nahradí ho víťaz druhej ligy po každom kole.

Systém druhej ligy bude vždy určení podľa počtu účastníkov.

Konečné umiestnenie:

V prípade rovnosti bodov lepšie umiestnenie dosiahne hráč s väčším počtom víťazstiev resp. s lepším umiestnením v jednotlivých ligách.

Nasadzovanie Na prvom turnaji sa nasadí podľa konečného rebríčka z roku 2009. Na každom ďalšom turnaji podľa aktuálneho rebríčka z roku 2010. Pri žrebovaní treba použiť tzv. hadí systém žrebovania, ktorý je najmodernejší nakoľko zaradenie majú všetci zúčastnení. Ak sa hráč z rôznych príčin nezúčastní prvého turnaja (choroba atď.) na druhom turnaji mu patrí ešte nasadenie podľa rebríčka z roku 2009 v ďalšom turnaji je už posledný v rebríčku.

Bodovanie 1. miesto 250 bodov

2. každé ďalšie umiestnenie o desať bodov menej

Do konečného hodnotenia sa zaratúva šesť najlepších turnajov zo siedmich !!!

Loptičky Hrá sa loptičkami DHS *** , prípadne inými *** loptičkami

Pre rok 2010 platí značka loptičky, ktorými sa budú hrať MS v Kórei.

Protesty Môžu sa podávať v zmysle SP hlavnému rozhodcovi s vkladom 10.- €. V prípade oprávneného protestu bude vklad vrátený, v opačnom prípade prepadá v prospech usporiadateľa.

Hlásenie o turnaji Riaditeľ je povinný spracovať výsledky do elektronickej podoby a do troch dní po skončení turnaja zaslať na adresy :

tps@sztps.sk + predsedovi ŠTK + reprezentačným trénerom

Výsledky budú zverejňované na zväzovej stránke www.sztps.sk .

Ceny Prví traja v oboch kategóriách budú odmenení šekmi na stolnotenisový materiál, ktoré venuje sponzorsky firma MAJABY .

Pri účasti 30 a viac klasifikovaných

1. miesto šek 165.- €, 2. miesto šek 100.- € a tretie miesto 66.- €

Pri účasti 29 a menej klasifikovaných

1. miesto šek 100.- €, 2. miesto šek 66.- € a tretie miesto 33.- €

ŠTK stolného tenisu

Tento obsah bol zaradený v Liga. Zálohujte si trvalý odkaz.